kontakt sitemap home ENDE CZ
Srdečně Vás vítáme na stránkách společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o.
tisk

Nehlsen Třinec, s.r.o.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., je firmou poskytující komplexní služby v oblasti s nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami. Mimoto zajišťuje správu a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení a hřbitovů v Třinci a okolí. Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., je vlastněna německou společností Nehlsen GmbH & Co.KG. Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se neustále snaží o maximální zkvalitňování svých služeb poskytovaných svým zákazníkům nebo partnerům. Jedním z kroků směřujícím k zajištění kvalitních služeb je i zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001.


AKTUALITY:

Svozy probíhají v pondělky a soboty. A právě z důvodu velkého množství sbíraných pytlů se k jejich sobotním svozům používá vozidlo primárně určené ke sběru směsného komunálního odpadu.

Pokud v sobotu pro pytle přijede „klasické popelářské vozidlo“, občané nemusí mít obavy z toho, že jimi vyseparované odpady budou smíchány s nevytříděným odpadem. U svozového vozidla lze zapnout režim svozu separovaných odpadů, kdy nedochází k lisování odpadů, které následně, po vysypání, lze dotřídit.

Všichni si mohou být jisti, že veškerý odpad z domácností, odložený v modrých a žlutých pytlích, skončí na naší třídící lince a je dále dotříděn, a již jako druhotná surovina odvezen k dalšímu zpracování.

Ing. David Rucki
vedoucí provozovny odpadů

Nehlsen Třinec, s.r.o.

 

 

V tělese lampy jsou dvě 50W vysoce výkonné LED diody. Elektronický řídící systém ovládá činnost svítidla. Programovatelný mikroprocesor řídí zapínání a vypínání svítidla v režimu centrálního zapínání a vypínání pouličního osvětlení.  Režim svícení je možné nastavit čtyřmi zvolenými časovými intervaly. V každém intervalu je možné nastavit dva režimy provozu (trvalé svícení a svícení v rozsahu výkonů od 10% až do 100%). To umožňuje snížit výkon svítidla v době, kdy není nutné svítit na plný výkon, přináší úsporu elektrické energie a snižuje světelné znečištění v obcích a městech v noční době. Řídící deska obsahuje paměť, která uchovává všechny informace o provozu LED svítidla. Data je možné kdykoli exportovat ve formě xls. souboru.  Správce osvětlení má tak možnost získat informace o provozu svítidla, jak dlouho každý den svítilo a kolik elektřiny za den spotřebovalo. Je možné také získat informaci o celkové spotřebě všech svítidel za sledované období ve Wh.

Každé svítidlo lze naprogramovat zvlášť podle místa, které má osvětlovat – např. křižovatky komunikací, úsek se zvýšeným pohybem chodců a pod.

Životnost LED diod je 50.000 hodin svícení. Pořizovací náklady svítidel jsou sice vyšší než při nákupu klasického svítidla se sodíkovým světelným zdrojem, ale modernizace veřejného osvětlení v obcích je správnou cestou, která vede k finančním úsporám obcí za provozu kvalitního veřejného osvětlení.

Je také zajímavé sledovat vývoj veřejného osvětlení, kdy v šedesátých létech minulého století nahradily rtuťové výbojky žárovky klasické, ty potom počátkem osmdesátých let nahradily výbojky sodíkovém které ještě asi v 80% osvětlují naše města a obce. Již ale postupně jsou sodíkové svítidla nahrazována LED svítidly, takže se nám zajímavě mění noční pohled na osvětlená města z kopců, kdy barvu žlutou až červenou sodíkových svítidel nahrazuje přirozenější barva bílá z LED svítidel.

V Hrádku je to symbolické o to víc, že novými LED svítidly je osvětlena komunikace ve středu obce, která vede k místnímu muzeu, kde jsou vystaveny krásné předměty denního použití našich předků, které možná také v době uvedení do běžného života vzbuzovaly počáteční nedůvěru z něčeho nového.

V oblasti veřejného osvětlení pracuji více jak 35 let a proto bych chtěl vedení obce Hrádek poděkovat za ochotu a vstřícnost s jakou zavádí nové technologie ku prospěchu své obce. Tento jejich přístup není totiž v naší zemi jevem příliš obvyklým.

Zdeněk Ščasný

 

 

Harmonogram svozu pro obec Milíkov je dostupný zde.

Jak zajistit, aby Vaše nepotřebné oblečení skončilo právě tam, kde má - v kontejneru pro charitu?

Nejjednodušším způsobem je oděvy zabalit do igelitového pytle, buďto do vlastního, dostatečně pevného, čiré barvy, aby bylo vidět jeho obsah. Je rovněž možno si vyzvednou na recepci spol. Nehlsen pytel hnědé barvy, který je k tomuto účelu určen. Naplněné a zavázané pytle pak stačí donést na sběrný dvůr v Třinci na Tyrské. Tam je stabilně přistaven velký zastřešený kontejner, do kterého se obnošené šatstvo sbírá.

V některých obcích je zaveden přímo svoz, a to v rozsahu dle požadavků příslušné obce.

Např. v Hrádku a Mostech u Jablunkova je prováděn sběr do hnědých pytlů (k dostání na obecním úřadu). Svoz se provádí v pravidelných intervalech v rámci pytlového svozu papíru a plastů.
Občané Třince a Návsí mohou odložit použité oděvy (opět v hnědých nebo čirých pytlích) do kontejnerů určených pro sběr objemného odpadu, které jsou pravidelně 2x do roka přistavované v různých lokalitách obce/města. Tady je obzvlášť důležité, aby pytle s oděvy byly dostatečně pevné a dobře zavázané a nedošlo k zašpinění oděvů od ostatních odpadů.
 
 

Ing. David Rucki
vedoucí provozovny svozu odpadu
Nehlsen Třinec, s.r.o.

 

 

Nahoru