Nový ceník SD Jablunkov a SD Tyrská

S platností od 1.8.2019 na SD Jablunkov a SD Tyrská při platbě v hotovosti nabývá účinnosti nový ceník likvidace odpadů. Ceník je k nahlédnutí na vrátnici.