Omezení příjezdu ke sběrnému dvoru Jablunkov

V době od 30.9.2019 do 17.11.2019 bude omezen příjezd ke sběrnému dvoru Jablunkov
z důvodu úplné uzavírky místní komunikace ul. Hasičská.

Objízdná trasa pro osobní vozidla (do 3,5t) bude v této době vedena po silnici č. II/474, č. III/01148 a místní
komunikaci ul. Bělá v obci Návsí a Jablunkov.

Objízdná trasa pro nákladní vozidla bude v této době vedena po silnici č. II/474, č. III/01151, č. 01144
a místní komunikaci v obci Bocanovice a Jablunkov.

Děkujeme za pochopení.