OMEZENÍ SLUŽEB

Dobrý den,

dovoluji si Vás informovat, že společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se sídlem Jablunkovská 392, Třinec – Staré Město, PSČ 739 61, IČO 25355996, je v návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru / označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,

a) nucena omezit poskytování svých služeb, a to tak, že provoz sběrného dvora je s účinností od 14.3.2020 od 6:00 (s výhradou úpravy tohoto termínu podle v budoucnu přijatých usnesení vlády) do dne 24.3.2020 do 6:00 pozastaven pro fyzické osoby, a to z důvodu zákazu maloobchodního prodeje a prodeje služeb v provozovnách, nařízený Usnesením vlády České republiky č. 82/2020 Sb., výrok II.

b) připravena nadále poskytovat své služby a je k tomu oprávněna, když volný pohyb osob a výkon povolání nebo činností sloužících k zajištění služeb pro obyvatele podle Usnesení vlády České republiky č. 85/2020 Sb., výrok I. písm. g) bod 5, s tím, že žádáme své zákazníky o shovívavost při případném nedodržení harmonogramu svozu, když zaměstnancům společnosti může být z hodiny na hodinu nařízena povinná karanténa, mohou onemocnět apod., a bude nutné tyto zaměstnance nahradit a povolat za ně náhradníky (byť k ničemu takovému mezi zaměstnanci provádějícími svoz komunálního odpadu doposud nedošlo).

Deklaruji však, že společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., učiní veškeré kroky k zajištění plynulého poskytování svých služeb v zájmů občanů Vašeho města.

Děkujeme za pochopení.

S přátelským pozdravem

Nehlsen Třinec, s.r.o.
Ing. Robert Plesník
jednatel společnosti