Česky EnglishDeutch

Aktuálně

20.11.2017 Pozvánka na rozsvícení vánočních stromů
Vážení spolupracovníci, blíží se Vánoce, za necelé dva týdny bude spousta z nás zapalovat první sví ... ...
18.11.2017 Termín svozu nebezpečného a velkoobjemového odpadu na Terase - konečné posunut z důvodu rekonstrukce ...
V souhladu s dohodou s MěÚ Třinec dochází v místě Terasa - konečná k posunu plánovaného svozu nebezp ... ...
27.10.2017 Třinec nedovoleně využil jednacího řízení bez uveřejnění u zakázky na údržbu komunikací
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím sankci ve výši 150 000 Kč ... ...

Objednání kontejneru

snadno a jednoduše

Nelsen Třinec s.r.o.

Třinec nedovoleně využil jednacího řízení bez uveřejnění u zakázky na údržbu komunikací

Třinec nedovoleně využil jednacího řízení bez uveřejnění u zakázky na údržbu komunikací26.10.2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil svým prvostupňovým rozhodnutím sankci ve výši 150 000 Kč městu Třinci za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v zadávacím řízení „Údržba komunikací ve vlastnictví města Třince - mezidobí“. Proti rozhodnutí nebyl podán rozklad a je tedy pravomocné.

Poznámka - celý text rozhodnutí naleznete v dolní části stránky v sekci Ke stažení.

Zadavatel se dopustil přestupku, když uvedenou zakázku zadal v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž by pro tento postup byly splněny zákonné podmínky. V daném případě zadavatel neprokázal, že došlo ke vzniku krajně naléhavé okolnosti, kterou nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil. Tento postup přitom mohl ovlivnit výběr dodavatele.

Město Třinec zadávalo od konce roku 2016 ve standardním zadávacím řízení zakázku na údržbu komunikací. Postup zadavatele však byl napaden před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který ve věci zahájil správní řízení. V průběhu tohoto správního řízení přitom město Třinec vypovědělo dlouhodobé smlouvy na údržbu komunikací, které mělo uzavřeny od roku 2000. Svým vlastním postupem se tak dostalo do situace, kdy bylo nuceno požadované služby následně poptat v jednacím řízení bez uveřejnění. Úřad proto nemohl tento postup vyhodnotit jako krajně naléhavou okolnost, o níž hovoří právní úprava, a uzavřel, že šlo o jednání neslučitelné se zákonem.

Zdroj: Tiskové oddělení ÚOHS
17/059/VZ022 – S0304/2017
 

Ke stažení

frame-scrollup