Kontejnery na papír

Co sem patří

 • papírové sáčky
 • vstupenky
 • čisté tapety (nikoliv použité)
 • knihy
 • kalendáře
 • sešity
 • výkresy ze škol
 • ubrousky
 • noviny
 • časopisy
 • letáky
 • krabice
 • papírové obaly
 • kancelářský papír
 • obálky
 • nápojový karton (tetrapakové obaly po džusech, mléce apod.)

Co sem nepatří

 • znečištěný nebo mastný papír
 • povoskovaný nebo s příměsí jiných materiálů
 • pořadače
 • plastové složky