Mobilní sběrna nebezpečných odpadů

Co sem patří

 • léky
 • lékařský materiál
 • ředidla
 • štětce
 • oleje
 • tuky
 • zaolejované hadry z dílen a garáží
 • zářivky
 • baterie
 • akumulátory
 • lepidla
 • insekticidy
 • herbicidy
 • hnojiva
 • jedy
 • kyseliny
 • kovové a plastové obaly znečištěné zbytky barev
 • lepidel
 • tmelů
 • ředidel a olejů
 • kosmetika (mýdla, šampóny, zubní pasty apod.)

Co sem nepatří

 • eternit