Nádoba na ostatní odpad

Co sem patří

 • boty
 • hadry
 • žárovky
 • keramika
 • porcelán
 • plyšové hračky
 • gumové výrobky
 • molitan
 • použité hygienické potřeby
 • ostatní směsný odpad

Co sem nepatří

 • zářivky
 • zaolejované hadry
 • nápojový karton
 • papír
 • sklo
 • plasty
 • objemné odpadky
 • stavební materiál
 • uhynulá zvířata