Česky EnglishDeutch

Aktuálně

28.03.2017 Harmonogramy odvozů odpadů 2017
Aktuální harmonogramy svozů odpadů (komunální, separované, bio, objemné a nebezpečné) jsou dostupn ... ...
27.02.2017 Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Česko-německá obchodní a průmyslová komora ...
19.12.2016 Tisková zpráva
Nehlsen Třinec informuje: svoz separovaných odpadů se provádí i popelářskými vozidly ...

Objednání kontejneru

snadno a jednoduše

Nelsen Třinec s.r.o.

Objednání kontejneru

Údaje označené tímto symbolem jsou povinné

Záloha bude požadována ve výši 50% předpokládané celkové ceny za dopravu a uložení odpadu na Sběrném Dvoře.

Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním a vedením svých osobních údajů v písemné a elektronické podobě za účelem vedení zakázky, vystavení faktury, její úhrady, případně vymáhání nedoplatku za přijaté služby poskytnuté Vaší organizací.

Přistavování a odvoz kontejnerů probíhá v pracovních dnech do 14:00 h pokud se strany nedohodnou jinak.

frame-scrollup