Objednání kontejneru

Údaje označené tímto symbolem jsou povinné

Záloha bude požadována ve výši 50% předpokládané celkové ceny za dopravu a uložení odpadu na Sběrném Dvoře.

Ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se zpracováním a vedením svých osobních údajů v písemné a elektronické podobě za účelem vedení zakázky, vystavení faktury, její úhrady, případně vymáhání nedoplatku za přijaté služby poskytnuté Vaší organizací.

Souhlasím s vedením osobních údajů

Přistavování a odvoz kontejnerů probíhá v pracovních dnech do 14:00 h pokud se strany nedohodnou jinak.