Sběrný dvůr

Co sem patří

  • veškerý odpad – cca 450 druhů odpadů uvedených v provozním řádu střediska Tyrská