Odebírané odpady

Třídírna v Třinci – Oldřichovicích má za účel dotřídit jednotlivé složky z odděleného sběru komunálního odpadu z obcí a měst (papír, plast, vícevrstevné obaly), dotřídit odpady z průmyslu (papír, plast, dřevo). Následně provést lisování, paketování nebo balení papírových a plastových odpadů podle požadavků odběratelů s cílem zajistit v maximální možné míře materiálovou recyklaci a energetické využití zpracovaných odpadů. Minimalizovat  tak množství ukládaných odpadů na skládky. Poslední novela zákona 185/2001 Sb., o odpadech zakazuje od roku 2024 ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady stanovené prováděcím právním předpisem.

Seznam druhů odpadů, pro něž je zařízení určeno

Katalog. čísloKategorieNázev druhu odpadu
02 01 04OPlasty
03 01 05OPiliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy
07 02 13OPlastový odpad
12 01 05OPlastové hobliny a třísky
15 01 01OPapírové a lepenkové obaly
15 01 02OPlastové obaly
15 01 03ODřevěné obaly
15 01 05OKompozitní obaly
15 01 06OSměsné obaly
16 01 19OPlasty
17 02 03OPlasty
19 12 01OPapír a lepenka
19 12 04OPlasty a kaučuk
19 12 12OJiné odpady (včetně směsí materiálu) z mechanické úpravy odpadu
20 01 01OPapír a lepenka
20 01 39OPlasty