Harmonogram svozu odpadu pro Třinec – rok 2019 – okrajové části – velkoobjemový a nebezpečný odpad

 

Obec: Třinec – okrajové části
Způsob sběru: stacionární s přejímkou odpadů (během víkendů bez obsluhy)
Provozní doba sběrny: 10:00 – 20:00 v uvedených termínech

Období: 1. pololetí 2019   
datum sběru oddatum sběru dodenstanoviště kontejneruOO – ABROLLOO – BIKRANSběrna NO
6.4.7.4.So-NeKarpentná u č.p. 137 (p. Juránek)1
6.4.7.4.So-NeKarpentná u kravína11
11.4.11.4.ČtD.Lištná u Frydrycha (SLD Trading)11
11.4.11.4.ČtOsůvky – u obchodu Kaleta11
15.4.15.4.PoD. Lištná u obchodu na Rybkovce11
15.4.15.4.PoD. Lištná-parkoviště u LIKOPU11
16.4.16.4.ÚtNebory – u zastávky Dušinec (u nádob na tříděný odpad)11
16.4.16.4.ÚtNebory – křižovatka směr Polokovice11
17.4.17.4.StNebory u obchodu BEA11
17.4.17.4.StNebory směr Podlesí (u trafostanice)11
18.4.18.4.ČtNebory u hosp. Bobek11
18.4.18.4.ČtH. Lištná – Valovka (100m před aut. zast. vlevo)11
23.4.23.4.ÚtKojkovice – u kult. domu11
24.4.24.4.StKojkovice – konečná11
25.4.25.4.ČtOsůvky – Harenda11
26.4.26.4.Kanada – ul. Hraniční – nové byty (bývalá ubytovna IPS)1
29.4.29.4.PoPodlesí – u koupaliště1
29.4.29.4.PoSt. Borek – u stadionu11
4.5.5.5.So-NeTyra-konečná pila11
6.5.6.5.PoN. Borek – konečná11
7.5.7.5.ÚtPodlesí – u Taverny11
9.5.9.5.ČtPodlesí –  park u Marca Pola11
10.5.10.5.Kanada, u Kanaďanky11
31.5.31.5.Oldřichovice – u prodejny ryb11
1.6.2.6.So-NeGuty – konečná obchod1
3.6.3.6.PoOldřichovice – parkoviště poblíž rest. MIARKA11
4.6.4.6.ÚtOldřichovice – u kostela (hřiště za obchodem)11
5.6.5.6.StTyra – u Liberdy11
6.6.6.6.ČtGuty – u Háby11
7.6.7.6.Guty – vrchy11
Období: 2. pololetí 2019
datum sběru oddatum sběru dodenstanoviště kontejneruOO – ABROLLOO – BIKRANSběrna NO
24.8.25.8.So-NeKarpentná u kravína1
24.8.25.8.So-NeTyra-konečná pila11
26.8.26.8.PoTyra-u Liberdy11
26.8.26.8.PoOldřichovice – u prodejny ryb (naproti polské školy)11
27.8.27.8.ÚtGuty – konečná obchod11
27.8.27.8.ÚtNebory křižov. sm. Polokovice (pod pí Hronovskou)11
28.8.28.8.StGuty- u Háby11
28.8.28.8.StOldřichovice – parkoviště poblíž rest MIARKA11
29.8.29.8.ČtGuty-vrchy11
29.8.29.8.ČtOldřichovice u kostela (hřiště za obchodem)11
30.8.30.8.Kanada – ul. Hraniční – nové byty (bývalé ubytovny IPS)1
31.8.1.9.So-NeKarpentná u č.p. 137 (p. Juránek)11
4.9.4.9.StNebory u zastávky Dušinec (u nádob na tříděný sběr)11
4.9.4.9.StNebory u obchodu BEA11
5.9.5.9.ČtNebory u hosp. Bobek11
6.9.6.9.D.Lištná u Frydrycha11
9.9.9.9.PoD. Lištná u obchodu na Rybkovce11
10.9.10.9.ÚtD. Lištná-parkoviště u LIKOPU11
11.9.11.9.StH. Lištná – Valovka (100m před aut. zast. vlevo)11
13.9.13.9.Kojkovice – konečná11
16.9.16.9.PoKojkovice – u kult. domu11
17.9.17.9.ÚtOsůvky – u obchodu Kaleta11
17.9.17.9.ÚtPodlesí směr Nebory válcovna D (u trafostanice)11
18.9.18.9.StStarý Borek u stadionu11
19.9.19.9.ČtOsůvky – zpevněná plocha u zahrádek 250m od Harendy11
23.9.23.9.PoPodlesí – u koupaliště1
24.9.24.9.ÚtPodlesí – u Taverny11
25.9.25.9.StPodlesí –  parkoviště u Marca Pola11
26.9.26.9.ČtNový Borek – konečná11
8.10.8.10.ÚtKanada u Kanaďanky11


Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:

Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných, lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící a odmašťovací prostředky, oleje (mimo potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie (zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie, zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií, rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky, mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů, televizory, rádia a počítače.“

Současně provádíme do dalšího kontejneru sběr objemných odpadů a pneumatik (pouze z osobních a dodávkových automobilů v množství do 5 ks). Mezi objemný odpad patří díly nábytku, plastové díly a nádoby, matrace , sporáky, pračky aj.

Pro občany a podnikatelé, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání s komunálními odpady obce a uhrazují měsíční příp. čtvrtletní poplatky, je sběr, svoz a zneškodnění nebezpečných a objemných odpadů bezplatný.

Využijte příležitosti a zbavte se nebezpečných odpadů!

Ke stažení