Harmonogram svozu odpadu v obci Bystřice – rok  2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 120 l, 240 l, pytle černé

Den

Svozová část

Lokalita svozu

Svoz

1x 14 dnů

Svoz

1x 3 týdny

pondělíI.U kříže, Farské, U nádraží, Pod kostelem, Stadion,  Na Fojtství, U Háže, U cihelny, Baráky, Kowolowské, U Stryje,
U Matuszka, Na vsi, U Szpery
každý lichý

týden

v týdnech:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

úterýII.Pila, Rybařovice, W Stawach, Pod Blokitou, V Olšinách, Mrozi, Na Kamyńcu, U Jóneczka,  Do Dembca, Za Olzou, Na Pasekách, U Ranče,  Na Křivé
středaIII.Škubňa, Suchý, Do Bajcara, Pod Polednou,               U Mareczka, Hradecké zadky, V Pasekách, Kompařov

Bystřice II. část – svoz v 1.týdnu se přesune z ÚT na ST 

Bystřice III. část – svoz v 1.týdnu se přesune ze ST na ČT

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Směsný komunální odpad – kontejnery 1 100 l

den/četnost svozu1x za 14 dnů1x za měsíc
úterýv liché týdny1. týden v měsíci

Svoz v 1.týdnu se přesune z ÚT na ST

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozová částSvozové dnySvozové týdny
I. částúterý2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30,

34, 38, 42, 46, 50,

II. částstředa
III. částčtvrtek

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Bystřice
Způsob sběru:stacionární s přejímkou odpadů
Termíny sběru:viz. Tabulka:  od 10:00 do 17:00 hodin
1. pololetí 2019
datum sběrudenstanoviště kontejneru
13.5.Pokarpentská křižovatka, čerp. stanice LPG
14.5.Útpřed podjezdem u tratě – Bystřice střed
14.5.Útobchod Lisztwan
15.5.Strestaurace na Škubni
15.5.StSuchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)
16.5.ČtKoliba v Pasekách
16.5.Čtna Císařské
17.5.obchod u Hrušky – Paseky
17.5.Na Pasekách, aut. zast. na Křivé
2. pololetí 2019
datum sběrudendatum sběrudenstanoviště kontejneru
15.7.Po5.9.Čtkarpentská křižovatka, čerp. stanice LPG
16.7.Út6.9.před podjezdem u tratě – Bystřice střed
16.7.Út9.9.Poobchod Lisztwan
17.7.St10.9.Útrestaurace na Škubni
17.7.St11.9.StSuchý, křižovatka na Kuližy (před konečnou)
18.7.Čt12.9.ČtKoliba v Pasekách
18.7.Čt12.9.Čtna Císařské
19.7.13.9.obchod u Hrušky – Paseky
19.7.16.9.PoNa Pasekách, aut. zast. na Křivé
Ke stažení