Harmonogram svozu odpadu v obci Dolní Lomná – rok  2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Svoz

 1x za 14 dní

Svoz 1x 3 týdny
pondělív liché týdnyv týdnech:

3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
středa1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Dolní Lomná – svoz SEPARACE v 1. týdnu se přesune ze ST na ČT

 

 Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Dolní Lomná
Způsob sběru:stacionární bez přejímky odpadů
Kontejnery budou přistaveny v sobotu do 7:00 hodin.
Svoz plných kontejnerů proběhne v sobotu od 17:00 hodin
 
datum sběrudenstanoviště kontejnerukontejner 40m3
18.5.2019    26.10.2019SoJestřábí – točna1
Řeka (rest. Mánes)1
Mlýny1
Ke stažení