Harmonogram svozu odpadu v obci Dolní Lomná – rok  2018

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Svoz

 1x za 14 dní

Svoz 1x 3 týdny
pondělív liché týdnyv týdnech:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Dolní Lomná – svoz SKO v 1. týdnu bude proveden v ÚT 2.1.2018

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
středa1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Dolní Lomná – svoz SEP v 1. týdnu bude proveden ve ČT 4.1.2018

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů
Obec:Dolní Lomná
Způsob sběru:stacionární bez přejímky odpadů
Kontejnery budou přistaveny v sobotu do 7:00 hodin.
Svoz plných kontejnerů proběhne v sobotu od 17:00 hodin
 
datum sběrudenstanoviště kontejnerukontejner 40m3
19.5.2018    27.10.2018SoJestřábí – točna1
Řeka (rest. Mánes)1
Mlýny1