Harmonogram svozu odpadu v obci Hnojník – rok  2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
středa1x za 14 dní –  v liché týdny

Hnojník – svoz s 1.týdnu se přesune ze ST na ČT

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Směsný komunální odpad – kontejnery 1 100 l

DenSvoz 1x za 14 dnů
pondělív liché týdny

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
pondělí2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50

Separovaný odpad – kontejnery – zvony

OdpadDenČetnost svozu
PapírÚterý1x za 14 dní v sudé týdny
SkloStředa
Plastyčtvrtek

Biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO) – popelnice 120 l hnědé

Svozový denČetnost svozu
úterý1 x za 14 dní s sudé týdny

Mobilní svoz objemných a nebezpečných odpadů se v obci Hnojník neprovádí – na území obce je v provozu sběrný dvůr.

Ke stažení