Harmonogram svozu odpadu v obci Horní Lomná – rok  2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l,  pytle černé

Svozový den

Svoz

 1x za 14 dní

Svoz 1x 3 týdny
pondělív sudé týdnyv týdnech:

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29,

32, 35, 38, 41, 44, 47, 50

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
středa1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37,41, 45, 49

Horní Lomná – svoz SEPARACE v 1. týdnu se přesune ze ST na ČT

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Horní Lomná 
Termín:4.5.2019 
 24.8.2019 
Den:Sobota
Způsob sběru:mobilní (1 stanoviště 2 kontejnery, vozidlo počká na naložení)
Sběr objemných a nebezpečných odpadů 
hodinastanoviště sběru 
10:00 – 11:00Horní Lomná – Jednota – točna (2x Abroll) 
Ke stažení