Harmonogram svozu odpadu v obci Horní Tošanovice – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
čtvrtek1x týdně – každý týden

1x za 14 dní –  v sudé týdny

Horní Tošanovice – svoz v 1. týdnu se přesune ze ČT na PÁ

Horní Tošanovice – svoz v 52. týdnu se přesune ze ČT na PÁ

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
čtvrtek4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,

36, 40, 44, 48, 52

Horní Tošanovice – svoz v 52. týdnu se přesune ze ČT na PÁ

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Horní Tošanovice  
Termín:18.5.2019  
5.10.2019  
Den:Sobota
Způsob sběru:Mobilní
 hodinastanoviště sběru 
18:00 – 8:45Horní Tošanovice – pila Ručka 
28:55 – 9:35Horní Tošanovice – u panelových domů 
39:45 – 10:10Dolní Tošanovice – Chechlůvka
410:20 – 10:45Dolní Tošanovice – Tošanovky (Blahut)
510:55 – 11:20Dolní Tošanovice – Poleniny
Ke stažení