Harmonogram svozu odpadu v obci Hrčava – rok  2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, pytle černé

Svozový den

Svoz – 1 x 3 týdny
pondělív týdnech:

2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
středa4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Hrčava – svoz SEP v 52.týdnu bude proveden místo ST ve ČT 

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Hrčava 
Termín:25.5.2019 
 12.10.2019 
Způsob sběru:STACIONÁRNÍ 
 
POZOR!!! Kontejnery budou přistaveny BEZ OBSLUHY.
ODPADY, které budou odloženy mimo kontejnery, NEBUDOU SVEZENY!
 
 hodinastanoviště sběru
19:00 – 12:00vjezd do obce, u kontejnerů na tříděný odpad
Ke stažení