Harmonogram svozu odpadu v obci Komorní Lhotka – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
pátek1x za 14 dní –  v liché týdny – horní část

1x za 14 dní –  v sudé týdny – spodní část

Komorní Lhotka – svoz v 1.týdnu se přesune z PÁ na SO

Komorní Lhotka – svoz v 52.týdnu se přesune z PÁ na SO

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
pátek4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Komorní Lhotka, Vělopolí  
Termín:01.06.2019  
19.10.2019  
Den:sobota
Způsob sběru:Mobilní
 hodinastanoviště sběru
18:00 – 8:45Komorní Lhotka – aut. zastávka Kamenec
29:00 – 9:45Komorní Lhotka – Jednota
310:00 – 10:45Komorní Lhotka – točna u hotelu Tesárek
411:00 – 11:45Vělopolí – Obecní úřad
Ke stažení