Harmonogram svozu odpadu v obci Návsí – rok 2020

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1100 l a pytle černé

Den

Svozová částSvoz 1x 14 dnů
Úterý1. část – pravá strana ohraničena silnicí I/11. Od Harcova po silnici směr Návsí – Milíkov, Bocanovice (po RD čp. 89, 682, 142, 848, 720). Z pravé strany ohraničeno Olzou (po RD čp. 906, 251, 15, navíc vč. osady 246, 256, atd.)v liché týdny
Středa2. část – kompletní levá strana – Harcov, Kempy, Rogovec, Lom, Kostkov, směr Stožek
Čtvrtek3. část – zbytek pravé strany – směrem od Olzy – Potoky, Jasení. Navíc zbytek od mostu za pilou směr Jablunkov + komplet směr Bocanovice/Milíkov)

Návsí II. část – svoz v 1. týdnu bude proveden ve ČT 2.1.2020
Návsí III. část – svoz v 1. týdnu bude proveden v PÁ 3.1.2020

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

DenSvozová částSvozový týden
ÚterýI.č. – pravá strana ohraničena silnicí I/11. Od Harcova po silnici směr Návsí – Milíkov, Bocanovice. 

1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

StředaII.č. – kompletní levá strana – Harcov, Kempy, Rogovec, Lom, Kostkov, směr Stožek

Návsí II.č. – svoz SEP v 1. týdnu bude proveden ve ČT 2.1.2020

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Návsí
Způsob sběru:stacionární s přejímkou odpadů
Termíny sběru:viz. tabulka; od 11:00 do 18:00 hodin
1. pololetí 20202. pololetí 2020
datum sběrudendatum sběrudenstanoviště kontejneru
18.5.Po30.9.StJasení u kulturního domu
18.5.Po30.9.Stautobusové stanoviště
19.5.Út1.10.ČtRogovec u obchodu
19.5.Út2.10.stolárna Křok
20.5.St5.10.Poza restaurací Harcov
21.5.Čt5.10.Pou pily
22.5.6.10.Útza žel. přejezdem na hranici katastru s Hrádkem

(u nád. na sep.)

Ke stažení