Harmonogram svozu odpadu v obci Písečná – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l,

Svozový den

Četnost svozu
pátek1x za 14 dní –  v liché týdny

Písečná – svoz SKO v 1. týdnu se posune z PÁ na SO

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
středa4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52

Písečná – svoz SEP v 52. týdnu se přesune ze ST na ČT

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů  

Obec:Písečná
Způsob sběru:MOBILNÍ POUZE NEBEZPEČNÉ ODPADY
datumhodinastanoviště sběru
11.5.2019            21.9.201912:30 – 13:00centrum u KD
13:15 – 13:45konečná – autob. točna
14:00 – 14:30Žihla naproti KOH-I-NOR
Způsob sběru:STACIONÁRNÍ S PŘEJÍMKOU ODPADU
datumhodinastanoviště sběru
11.05.20199:30 – 17:00centrum u KD
konečná – autob. točna
Žihla naproti KOH-I-NOR
Ke stažení