Harmonogram svozu odpadu v obci Písek – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
pátek1x za 14 dní –  v sudé týdny

Svoz v 52. týdnu bude proveden místo PÁ v SO

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Směsný komunální odpad – kontejnery 1 100 l

Svozový denSvoz 1x za 14 dnů
pátekv sudé týdny

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
úterý4, 8, 12, 16, 20, 24, 28,

32, 36, 40, 44, 48, 52

Svoz v 52. týdnu bude proveden místo ÚT ve ST

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec: Písek
Způsob sběru:stacionární bez přejímky odpadů
doba sběru7:00 – 15:00
datum sběrudenstanoviště kontejnerukontejner 40m3
1.6.2019  19.10.2019Sou Obecního úřadu2 + sb NO
Ke stažení