Harmonogram svozu odpadu v obci Řeka – rok  2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Svoz

 1x za 14 dní

Svoz 1x 3 týdny
úterýv sudé týdnyv týdnech:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52

Řeka – svoz v 1.týdnu se přesune z ÚT na ST

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
pondělí4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,

36, 40, 44, 48, 52

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Řeka   
působ sběru:mobilní – VO a NO   
Termín:27.04.2019   
17.08.2019   
Den:Sobota
    
 hodinastanoviště sběru 
17:30 – 8:00Řeka – konečná autobusová zastávka 
28:10 – 8:40Řeka – Ropičník autobusová zastávka 
38:50 – 9:20Řeka – restaurace u Hybše 
49:30 – 10:00Řeka – hotel 
510:30 – 11:00Střítež – večerka Adélka 
611:20 – 11:50Střítež – u kostela 
 
Způsob sběru:stacionární – pouze VO  
Typ kontejneru:abroll 40m2
 datum sběrustanoviště kontejneru 
127.4 – 28.4.2019            21.9. – 22.9.2019bývalý hotel Řeka
2Obecní úřad
3aut. zastávka na konečné
Ke stažení