Harmonogram svozu odpadu v obci Ropice – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, pytle černé

Den

Svozová část

Lokalita svozu

Svoz

1x 14 dnů

PondělíI.směr Český TěšínKaždý lichý

týden

StředaII.Baliny
ČtvrtekIII.směr Střítež (F-M)

Ropice – svoz v 1 .týdnu bude posunut ze ST na ČT a ČT na

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Směsný komunální odpad – kontejnery 1 100 l

Svozový denSvoz 1x za 14 dnů
pondělív liché týdny

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
pondělí4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,

36, 40, 44, 48, 52

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Ropice
Způsob sběru:mobilní
Termín:11.05.2019
21.09.2019
hodinastanoviště sběru
7:00 – 7:30Ropice – obchod u Kišů
7:45 – 8:15Ropice – cihelna, autobusová zastávka
8:30 – 9:00Ropice – bývalá pošta
9:15 – 10:00Ropice – centrum, autobusová zastávka
10:15 – 10:45Ropice – u nádraží
11:00 – 11:30Ropice – Zálesí – křižovatka u č.p.64
Způsob sběru:stacionární
Termín sběrustanoviště sběruObjem kontejneru
1. pololetí 22. pololetí 40m37m3
06.04.201914.09.2019Golfová prodejna, č.p. 1421 
Kostel – centrum obce (bývalý OÚ – č.p.110)1 
Za lesem – u domu č.p. 2521 
Ke stažení