Harmonogram svozu odpadu v obci Smilovice – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Svoz

 1x za 14 dní

Svoz 1x 3 týdny
čtvrtekv sudé týdnyv týdnech:

1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28,31,34,37,40, 43, 46, 49, 52

Svoz v 1. a 52.týdnu se přesune ze ČT na PÁ

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
čtvrtek3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,

31, 35, 39, 43, 47, 51

 

 Plán sběru a svozu objemných odpadů

Obec:Smilovice 
Způsob sběru:stacionární bez přejímky odpadů 
 kontejnery budou  přistaveny od 7:00 do 15:00 
   
datum sběrudenstanoviště kontejnerukontejner 40m3
8.6.2019           2.11.2019SoCentrum – parkoviště2
Ke stažení