Harmonogram svozu odpadu v obci Střítež – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
úterý1x za 14 dní –  v sudé týdny

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
úterý3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,

31, 35, 39, 43, 47, 51

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Střítež  
Způsob sběru:mobilní   
Termín:27.04.2019  
17.08.2019  
Den:Sobota  
 
 hodinastanoviště sběru 
17:30 – 8:00Řeka – konečná autobusová zastávka 
28:10 – 8:40Řeka – Ropičník autobusová zastávka 
38:50 – 9:20Řeka – restaurace u Hybše 
49:30 – 10:00Řeka – hotel 
510:30 – 11:00Střítež – večerka Adélka 
611:20 – 11:50Střítež – u kostela 
 
Způsob sběru:stacionární 
Typ kontejneru:abroll 40m2 
 
 datum sběrustanoviště kontejneru 
127.4. – 28.4.2019Asfaltové hřiště – cca 150m před OÚ (2x abroll 40m3) 
217.8. – 18.8.2019 
Ke stažení