Harmonogram svozu odpadu v obci Střítež – rok 2020

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
úterý1x za 14 dní –  v sudé týdny

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
úterý3, 7, 11, 15, 19, 23, 27,

31, 35, 39, 43, 47, 51

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Střítež  
Způsob sběru:mobilní   
Termín:18.4.2020  
15.8.2020  
Den:Sobota
 hodinastanoviště sběru 
110:30 – 11:00Střítež – večerka Adélka 
211:20 – 11:50Střítež – u kostela 
 
Způsob sběru:stacionární 
Typ kontejneru:abroll 40m2
 datum sběrustanoviště kontejneru 
118.4. – 19.4.2020Kulturní dům (2x abroll 40m3) 
215.8. – 16.8.2020 
Ke stažení