Harmonogram svozu odpadu v obci Třanovice – rok 2018

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
středa1x za 14 dní – v sudé týdny

Třanovice – svoz v 52.týdnu bude přesunut ze ST na ČT

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Směsný komunální odpad – kontejnery 1 100 l

DenSvoz 1x za 14 dnů
pondělív liché týdny

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozový denSvozové týdny
středa1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49

Třanovice – svoz v 1.týdnu bude přesunut ze ST na ČT                                                                                                            

Mobilní sběr a svoz objemných a nebezpečných odpadů

Neprovádí se – na území obce je v provozu sběrný dvůr.