Harmonogram svozu odpadu v obci Vělopolí – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l,  pytle černé

Svozový den

Četnost svozu
Pondělí1x za 14 dní –  v sudé týdny

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Komorní Lhotka, Vělopolí   
Termín:01.06.2019   
19.10.2019   
Den:sobota   
Způsob sběru:mobilní   
  
 hodinastanoviště sběru 
18:00 – 8:45Komorní Lhotka – aut. zastávka Kamenec 
29:00 – 9:45Komorní Lhotka – Jednota 
310:00 – 10:45Komorní Lhotka – točna u hotelu Tesárek 
411:00 – 11:45Vělopolí – Obecní úřad 
Ke stažení