Harmonogram svozu odpadu v obci Vendryně – rok 2019

Směsný komunální odpad – popelnice 110 l, 1 100 l, pytle černé

Den

Svoz

1x 14 dnů

Svozová část

Lokalita svozu

úterýKaždý sudý

týden

I.od Zobavy sm. Bystřice, Čornovské, Bystřické zadky
středa

čtvrtek

Každý sudý

týden

II.Zaolší, Bystřické zadky, od kříže sm. kravín,

od kříže sm. OÚ a Czytelnia, sm. Konečná, k Vápence

Vendryně – svoz v 52. týdnu se posune ze ST na ČT a ČT na PÁ

Občané a podnikatelé přistaví popelovou nádobu ze svého stanoviště na předem stanovené místo svozu (k místu nakládky poblíž vozovky), a to v příslušný den svozu na 600 hod. ráno.

Separovaný odpad v pytlích – papír, plast

Svozová částSvozové týdnySvozové dny
I. část2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,

30, 34, 38, 42, 46, 50

Úterý
II. částStředa

 

Plán sběru a svozu objemných a nebezpečných odpadů

Obec:Vendryně
Způsob sběru:stacionární s přejímkou odpadů
Termíny sběru:viz. tabulka; od 10:00 do 17:00 hodin
1. pololetí 20192. pololetí 2019
pořadídatum sběrudendatum sběrudenstanoviště kontejneru
18.4.Po9.10.St„U kříže“
28.4.Po10.10.ČtCzytelnia – u nádob na tříděný sběr
39.4.Út11.10.konečná Ves – u nádob na tříděný sběr
49.4.Út14.10.Pozadky – u restaurace MAJKA
510.4.St15.10.ÚtRybařovice – u nádob na tříděný sběr
610.4.St15.10.ÚtZaolší u DPS
Ke stažení