Hřbitovní správa

Stručná charakteristika střediska

Středisko provádí:

 • evidenci hrobových míst spojenou se sepisováním nájemních smluv
 • výběr poplatků jak za nově sepsané smlouvy, tak i za platby dle splátkového kalendáře
 • výkopy hrobů – počínaje sepsáním nájemní smlouvy, obhlídkou místa na hřbitově, samotný výkop hrobu, úpravu hrobu cca po 6 týdnech od pohřbu, úhradu faktury hotově nebo převodem
 • výkopy hrobů na všech hřbitovech ve správě Nehlsenu Třinec, mimo to také ve Vendryni a od 1.8.2017 také na hřbitovech v Bystřici; pro objednání výkopu je třeba sepsat písemnou objednávku v kanceláři hřbitovní správy
  • naši pracovníci jsou pravidelně proškolováni v oblasti pohřebnictví, vlastní „Osvědčení o proškolení hrobníka“, která pravidelně obnovují
 • přepisy hrobových míst
 • přechody hrobových míst na základě dědictví
 • vystavování povolení vjezdu na hřbitovy fyzickým osobám i firmám, bez tohoto povolení je vjezd na hřbitovy zakázán
 • fotodokumentaci hrobových míst pro evidenční účely
 • ukládání uren do urnových míst, hrobových míst i hrobek za přítomnosti nebo bez přítomnosti pozůstalých (na základě písemné objednávky)
  • povinností nájemce je vždy oznámit hřbitovní správě uložení urny do hrobových míst a doložit úmrtní list zemřelého