Charakteristika

Stručná charakteristika střediska

  1. Správa a údržba komunikací
  2. Zimní údržba komunikací
  3. Příprava a realizace dopravních staveb
  4. Opravy komunikací
  5. Dopravní značení
  6. Čistění městských kanalizací
  7. Čištění komunikací
  8. Čerpání a přeprava odpadních vod a kalů
  9. Opravy chodníků a zpevněných ploch