Dopravní značení

Mistr
Petr Cymorek, DiS.
petr.cymorek@nehlsen.cz
+ 420 724 257 764
+ 420 558 330 971

​Ceny nabídneme individuálně.

Stručná charkteristika

 • Svislé dopravní značení
 • Vodorovné dopravní značení
 • Přenosné dopravní značení

Svislé dopravní značení

Provádíme osazování a montáž dopravních značek, retardérů, zrcadel, svodidel, zábradlí, autobusových označníků, atd.

Vodorovné dodpravní značení

Provádíme vodorovné značení komunikací, parkovišť, přechodů, BUS, frézování nefunkčního dopravního značení.
Provádíme také barevné značení povrchů vozovek s vysokými protismykovými vlastnostmi, systémem „Rocbinda“ a jsme výhradními zástupci této firmy pro Moravskoslezský kraj. Dále provádíme vodorovné značení cyklostezek barvou Granoplast.

Přenosné dopravní značení

Dopravní značky, sloupky, podstavce, kužely, semafory, směrové soupravy, atd.
Zabezpečení všech pracovních míst na silnici, půjčování dopravního značení za příznivé ceny. Odborně Vám poradíme při řešení dopravních  situací za pomoci dopravního značení.

Vyřídíme veškeré formality spojené s instalací dopravního značení na komunikacích.

Odběratelé

 • Město Třinec
 • Třinecké Železárny, a.s.
 • D5, a.s.
 • Obec Bystřice
 • Obec Nýdek
 • Obec Košařiska
 • Obec Dolní Lomná
 • Obec Hrčava
 • Obec Vendryně
 • Obec Písek
 • Fa.Tranmes, s.r.o.
 • PR Market
 • Fa. L.Greko
 • Beskydská stavební, a.s.
 • Fa. První key – stav, a.s.
 • Fa. Centex
 • Fa. Insky
 • Fa. Romtes
 • Fa. Morcinek
 • Fa. V. Sign
 • Fa. Walmark
 • Veolia transport