Kanalizace, septiky

Stručná charakteristika

  • Čištění a údržba příkopů
  • Čištění a údržba kanalizací
  • Čerpání a přeprava odpadních vod a kalů

Čištění a údržba příkopů a odvodňovacích prvků

K čištění a údržbě příkopů a odvodňovacích prvků jsou k dispozici dva pracovníci s potřebnou lehkou mechanizací.

Čištění a údržba kanalizací, propustků a uličních vpustí

K čištění a údržbě kanalizací, propustků a uličních vpustí se používá jednoduché mechanizace, kterou  obsluhují dva proškoleni pracovníci. Lze použít i tlakový vůz, popřípadě sací vůz

Čerpání a přeprava odpadních vod a kalů

K čerpání a přepravě odpadních vod a kalů používáme fekální nástavbu FEKO 8 na podvozku MAN LE 220 B. Je určen pro sání.