Údržba a opravy komunikací

Aktuální ceny služeb Vám zašleme na vyžádání.

Stručná charakteristika:

  • Správa a evidence komunikací
  • Opravy krytů komunikací a ostatních ploch asfaltovým betonem – výtluky, překopy
  • Opravy krytů komunikací a ostatních ploch tryskovou metodou RA 2000
  • Opravy živičných krytů komunikací soupravou SILKOT 70-80
  • Frézování krytů z asfaltu, betonu
  • Řezání asfaltových a betonových krytů
  • Vegetační úpravy kolem komunikací

Opravy výtluků v komunikacích provádíme třemi metodami

  • metodou odfrézování poškozené části vozovky silniční frézou s následným vyplněním živičnou směsí
  • tryskovou metodou za pomocí výspravkové soupravy ROSCO

po vyčištění plochy proudem vzduchu je nanesena spojovací vrstva asfaltové emulze. Poté se provede nástřík směsi asfaltové emulze s kamenivem frakce 2-5 a 4-8 mm. Nakonec se vyspravené místo přesype vrstvou kameniva. Trysková metoda je vhodné také pro betonové povrchy.

  • metodou náhřevu infratechnologií mobilním zařízením SILKOT 70-80

opravovaná plocha se nahřeje sklopným čelem s infrazářiči na teplotu cca 170°C, čímž se vadný povrch komunikace rozruší. Poté se nanese asfaltová emulze a přidá se nová živičná směs nahřátá v izolovaném zásobníku (je možno použít také asfaltový recyklát). Po promíchání asfaltové směsi s emulzí a urovnání opravovaného místa následuje zhutnění vibračním válcem. Opravy je možno provádět také v zimním období do teploty -7°C.

Frézování komunikací

K frézování asfaltových popř. betonových komunikací či ploch používáme silniční frézu W350.

Vegetační úpravy kolem komunikací

Vegetačními úpravami kolem krajnic se rozumí sečení krajnic a ořez náletové zeleně.