Údržba a opravy komunikací

Aktuální ceny služeb Vám zašleme na vyžádání.

Stručná charakteristika:

  • Opravy krytů komunikací a ostatních ploch asfaltovým betonem – výtluky, překopy
  • Frézování krytů z asfaltu, betonu
  • Řezání asfaltových a betonových krytů
  • Vegetační úpravy kolem komunikací

Oprava krytů komunikací a ostatních ploch se provádí ruční pokládkou živičných ploch v tl. od 5 cm do 10 cm. Horká obalovaná směs (asfalt) je dopravena na místo v ocelovém termokontejneru z důvodu uchování její teploty. Tato metoda zaručuje uchování trvalé kvality asfaltové směsi v průběhu celého pracovního procesu a přesnou pokládku teplého asfaltu. Živičná plocha je následně upravena tandemovým vibračním válcem. Zdrojem vibrace jsou jednostupňové neusměrněné budiče vibrací, zabudované do os obou běhounů, což zaručuje pevné spojení směsi se stávajícím povrchem a kvalitní úpravu povrchu opravené plochy.

Frézování komunikací

K frézování asfaltových popř. betonových komunikací či ploch používáme silniční frézu W350.

Vegetační úpravy kolem komunikací

Vegetačními úpravami kolem krajnic se rozumí sečení krajnic a ořez náletové zeleně.