Charakteristika

Stručná charakteristika střediska:

Středisko provádí: 

  • svoz komunálního odpadu ze 110, 120 a 240 litrových popelnic a ze 1.100 litrových kontejnerů
  • svoz BIO odpadu
  • svoz tříděného odpadu z kontejnerů typu REFLEX a pytlů
  • svoz odpadu z 5 – 7 m³ kontejnerů
  • svoz objemného a nebezpečného odpadu
  • svoz odpadu z odpadkových košů

Středisko zajišťuje nakládání s odpady u 22 obcí a přibližně u 600 firem. K nejvýznamnějším klientům patří Třinecké železárny, a.s., Vesuvius, a.s.,  Hannon a Varroc v Novém Jičíně.

Část spádové oblasti leží v náročném horském terénu. Z tohoto důvodu je středisko vybaveno vozidly, která i za zhoršených klimatických podmínek, zvláště pak v zimě, jsou schopna zajistit svozy i z těch nejnáročnějších oblastí, jako jsou např. nejvýchodněji položená obec České republiky Hrčava nebo Mosty u Jablunkova, Horní a Dolní Lomná a další.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., disponuje vozidly s náhonem 4×4, uzávěrkou diferenciálu a celkovou hmotností do 18 t.