Podrobnosti

Svoz komunálních odpadů ze 110l, 120l, 240l, popelnic a ze 1 100l kontejnerů

Služba je prováděna pro komunální partnery – obce a města, právnické a fyzické osoby v regionu třinecko, jablunkovsko od obce Tošanovice po Mosty u Jablunkova.

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se provádí do nádob barvy šedé (stříbrné) nebo černé:

  • kovová pozinkovaná popelnice 110 litrů
  • plastová nádoba 120 litrů (na kolečkách)
  • plastová nádoba 240 litrů (na kolečkách)
  • plastový kontejner 1.100 litrů (na kolečkách)
  • kovový kontejner 1.100 litrů (na kolečkách)
  • plastový podzemní kontejner 3000 litrů
  • pytle černé (550 x 1.000 mm)

Svoz směsného komunálního je prováděn v pracovních dnech na základě harmonogramu zpracovaného ve spolupráci s obcemi. Četnosti svozů jsou stanoveny podle potřeb zákazníků  od 5 svozů týdně do 1 svozu za 3 týdny.

Složení domovního odpadu podle jednotlivých složek (v hmotnostních procentech)

Jedná se o sběr a svoz využitelných složek – sklo, papír, plasty z 1.100 litrových nádob typu REFLEX (z městské zástavby), svoz nádob s bioodpadem, svoz pytlů (z vesnické a smíšené zástavby) a následné dotříďování na lince v Oldřichovicích.

Svoz objemných a nebezpečných odpadů ve velkoobjemových 40 m3 kontejnerech

Provádí se vždy 2x ročně z vybraných stanovišť v jednotlivých obcích. Svozy probíhají v mobilním nebo stacionárním režimu.

Pro občany a podnikatele, kteří jsou zaregistrováni v systému nakládání s komunálními odpady obce a uhrazují ceny a poplatky, je sběr, svoz a odstranění nebezpečných a objemných komunálních odpadů bezplatné.

Svoz odpadů v 5-7 m3 kontejnerech

Svoz komunálních a stavebních odpadů je prováděn pro komunální partnery – obce a města, právnické a fyzické osoby v regionu třinecko, jablunkovsko.
Podrobné informace Vám rádi poskytneme na dispečinku společnosti, tel. +420 602 506 102.

Svoz a likvidace nebezpečných odpadů

Podle analýzy produkuje v ČR 1 občan ročně 1 – 2 kg nebezpečných odpadů. To představuje 1 – 2% hmotnosti z vyprodukovaných komunálních odpadů. Mezi komunální odpady, které jsou získávány odděleným sběrem a mají nebezpečné vlastnosti, řadíme oleje, tuky, barvy, lepidla, pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, detergenty, odmašťovací přípravky, fotochemikálie, léky, pesticidy, baterie, akumulátory, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti a další.
Systém sběru nebezpečných odpadů je tvořen centrálním sběrným a recyklačním dvorem v Třinci. Tento systém doplňuje pojízdná sběrna NO, která  podle schválených harmonogramů provádí sběr  NO od občanů na určených stanovištích vždy 1x za pololetí.

Svoz odpadů z odpadkových košů

Jedná se o službu, která je prováděna v Třinci dlouhodobě dle dohodnutého harmonogramu.
Pro svoz se používá speciální automobil.