Prům. odpady a kontejnerové přepravy

Historie

10 let tradice a zkušeností v oboru odpadového hospodářství průmyslových podniků a kontejnerových přeprav.

Popis činností

Podle požadavků a podmínek každého původce odpadů (zákazníka) navrhujeme optimální systém nakládání s odpady. Podle místa vzniku odpadu a prostorových dispozic objednatele navrhneme vhodné rozmístění kontejnerů, podle množství a charakteru odpadu velikost a počet kontejnerů. Doporučujeme koncová zařízení, která odpady přednostně upravují nebo využívají a jsou zároveň pro zákazníka ekonomicky a časově nejvýhodnější. Dlouhodobě spolupracujeme na snižovaní množství vznikajících odpadů a zajištění jejich recyklace a využití s cílem minimalizace nákladů na odpadové hospodářství.

Garantujeme

 • Úspornou přepravu a skladování odpadů
 • Operativní a flexibilní řešení požadavků
 • Odbornou a bezpečnou realizaci zakázek
 • Efektivní provoz

Nabízíme

 • Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů
 • Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady
 • Vnitropodnikovou manipulaci s odpady
 • Poradenství v oboru odpadového hospodářství
 • Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty)
 • Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech Nehlsen Třinec, s.r.o.
 • Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Velkoobjemové kontejnery 5 – 40 m3 – přistavení, pronájem a odvoz
 • Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států
 • Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží
 • Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství)
 • Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR
 • Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda)