Česky EnglishDeutch

Aktuálně

05.12.2017 Změna četnosti svozu biologického odpadu od rodinných domů v Třinci
UPOZORŇUJEME na změnu četnosti svozu biologického odpadu od rodinných domů v Třinci. ...
05.12.2017 Rozsvícení vánočního stromu v obci Hrádek
4.12.2017 v podvečer rozsvítil Mikuláš nádherný vánoční strom v obci Hrádek. Sponzorem tohoto osvět ... ...
03.12.2017 Rozsvícení firemního vánočního stromu
V sobotu 2.12.2017 jsme rozsvítili náš vánoční strom, pro nás ten nejkrásnější. Poděkování zde patří ... ...

Objednání kontejneru

snadno a jednoduše

Nelsen Třinec s.r.o.

Prům. odpady a kontejnerové přepravy

HISTORIE

10 let tradice a zkušeností v oboru odpadového hospodářství průmyslových podniků a kontejnerových přeprav

POPIS ČINNOSTÍ

Podle požadavků a podmínek každého původce odpadů (zákazníka) navrhujeme optimální systém nakládání s odpady. Podle místa vzniku odpadu a prostorových dispozic objednatele navrhneme vhodné rozmístění kontejnerů, podle množství a charakteru odpadu velikost a počet kontejnerů. Doporučujeme koncová zařízení, která odpady přednostně upravují nebo využívají a jsou zároveň pro zákazníka ekonomicky a časově nejvýhodnější. Dlouhodobě spolupracujeme na snižovaní množství vznikajících odpadů a zajištění jejich recyklace a využití s cílem minimalizace nákladů na odpadové hospodářství.

GARANTUJEME

 • Odvoz odpadů standardně do 24 hodin od podání výzvy, včetně dnů pracovního volna
 • Úspornou přepravu a skladování odpadů
 • Operativní a flexibilní řešení požadavků 
 • Odbornou a bezpečnou realizaci zakázek
 • Efektivní provoz

NABÍZÍME

 • Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů
 • Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady
 • Vnitropodnikovou manipulaci s odpady 
 • Poradenství v oboru odpadového hospodářství 
 • Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty)
 • Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech Nehlsen Třinec, s.r.o.
 • Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m3 - přistavení, pronájem a odvoz
 • Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států
 • Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží
 • Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství)
 • Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR
 • Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda)
frame-scrollup