Česky EnglishDeutch

Aktuálně

19.10.2017 Vyjádření k situaci se semafory na ulici Frýdecká
Vzhledem k řadě nepodložených informací, které se v souvislosti se semafory na Frýdecké začaly objev ... ...
27.06.2017 Semafory u Zobawy
Ve dnech 19. - 20. 6. 2017 proběhla velmi náročná oprava řadiče světelného signalizačního zařízení ...
28.03.2017 Harmonogramy odvozů odpadů 2017
Aktuální harmonogramy svozů odpadů (komunální, separované, bio, objemné a nebezpečné) ...

Objednání kontejneru

snadno a jednoduše

Nelsen Třinec s.r.o.

Prům. odpady a kontejnerové přepravy

HISTORIE

10 let tradice a zkušeností v oboru odpadového hospodářství průmyslových podniků a kontejnerových přeprav

POPIS ČINNOSTÍ

Podle požadavků a podmínek každého původce odpadů (zákazníka) navrhujeme optimální systém nakládání s odpady. Podle místa vzniku odpadu a prostorových dispozic objednatele navrhneme vhodné rozmístění kontejnerů, podle množství a charakteru odpadu velikost a počet kontejnerů. Doporučujeme koncová zařízení, která odpady přednostně upravují nebo využívají a jsou zároveň pro zákazníka ekonomicky a časově nejvýhodnější. Dlouhodobě spolupracujeme na snižovaní množství vznikajících odpadů a zajištění jejich recyklace a využití s cílem minimalizace nákladů na odpadové hospodářství.

GARANTUJEME

 • Odvoz odpadů standardně do 24 hodin od podání výzvy, včetně dnů pracovního volna
 • Úspornou přepravu a skladování odpadů
 • Operativní a flexibilní řešení požadavků 
 • Odbornou a bezpečnou realizaci zakázek
 • Efektivní provoz

NABÍZÍME

 • Komplexní odpadové hospodářství pro producenty odpadů
 • Nakládání s ostatními odpady a s nebezpečnými odpady
 • Vnitropodnikovou manipulaci s odpady 
 • Poradenství v oboru odpadového hospodářství 
 • Obchod s druhotnými surovinami a materiály a výkup druhotných surovin (Fe šrot, barevné kovy, papír, plasty)
 • Odvoz a zpracování odpadů na vlastních provozech Nehlsen Třinec, s.r.o.
 • Odvoz a recyklace stavebních a demoličních odpadů
 • Velkoobjemové kontejnery 10 - 40 m3 - přistavení, pronájem a odvoz
 • Kontejnerová přeprava odpadů v rámci ČR a sousedních států
 • Transport sypkých hmot, paketovaného a paletovaného zboží
 • Přeprava a skladování BIOMASY (piliny, štěpka, odpady ze zemědělství)
 • Přeprava odpadů a materiálů v režimu ADR
 • Služby v oblasti ekologie a složek životního prostředí (odpady, ovzduší a voda)
frame-scrollup