Technika

Kontejnery pro přepravu nebezpečných odpadů v režimu ADR

Jedná se o hermeticky uzavřené kontejnery s otevirací střechou a plnicími otvory.

Objem: 24m³, 36m³, 40m³

Použití: na nebezpečné odpady – sypké, balené (sudy, pytle atd.)

Kontejnery ABROLL splňují podmínky zákona číslo 102/2001 o obecné bezpečnosti výrobků a jsou ve shodě s normou ČSN 450 14.

Vozidla splňují legislativní podmínky pro přepravu odpadu v EU, jsme držiteli koncesní listiny pro nakládání s nebezpečnými odpady ev. č. 380201-32086-00 viz kopie a koncesní listiny pro silniční nákladní dopravu ev. č. 380201-29756-01, viz kopie.

Vozidla jsou schválena pro přepravu nebezpečných odpadů dle  Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR, jsou označena a vybavena dle tohoto předpisu.

Vozidla

Přeprava je zajišťována dvanácti nákladními vozidly (Mercedes, M.A.N a VOLVO) se speciálními nástavbami (nosiči kontejnerů) a přívěsy. Vozidla se speciálními nástavbami přepravují kontejnery jednoduché, lisovací, otevřené i zastřešené nebo jinak upravené. Kontejnery je možno vyrobit a dodat na míru podle požadavku zákazníka.