Sběrný dvůr

Sběrný dvůr slouží pro odběr odpadů. Občané zde mohou bezplatně odevzdat komunální odpady z domácností. Sběrný dvůr je dále určen k odběru odpadů, které nelze odložit do popelových nádob. Jsou to hlavně bioodpady, nebezpečné odpady a objemné odpady, které vznikají nejčastěji při stěhování nebo když se vyklízí zařízení bytu po zemřelých občanech. Občané mohou také odevzdat na sběrném dvoře stavebních odpad vznikající při stavebních úpravách v jejich bytech či domech (výměna oken, adaptace koupelen apod.).

Panoramatický pohled na areál RECELOPRON v Třinci na Tyrské.
Fotografie pořízená ze střechy obchodního centa Oceán (budova bývalé Tesly).

Způsob nakládání s odpadem včetně odděleně sbíraných (využitelných) složek těchto odpadů

Je důležité, aby občané využívali služeb sběrného dvora, protože v případech, kdy odpad odkládají mimo nádoby, musí pro něj být posláno zvláštní vozidlo, které tento odpad sveze. V případě, že toto vozidlo zajíždí pro odpady odložené mimo nádoby 2x týdně, zbytečně se prodražuje cena za svoz, a tím i za celý systém nakládání s odpady na území Města Třince.

Ke stažení