Charakteristika

Stručná charakteristika střediska

  • sběr odpadů na sběrném dvoře
  • překládání komunálních odpadů na překládací stanici
  • svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů
  • svoz odpadu v bikranových nádobách
  • provozování místa zpětného odběru elektrozařízení

Provozní doba sběrného dvora

Pondělí07:0016:30 hod.
Úterý07:0014:30 hod.
Středa07:0016:30 hod.
Čtvrtek07:0014:30 hod.
Pátek07:0014:30 hod.
Sobota07:0012:00 hod.
NeděleZavřenoZavřeno

Panoramatický pohled na areál Nehlsen Třinec, s.r.o., v Jablunkově na Bělé.

Sběrný dvůr je umístěn naproti starého sběrného dvoru v bývalém areálu firmy BETA. Vjezd přez bránu č. 3 (u zahradnictví).

Sběrný dvůr slouží pro bezplatný odběr komunálních odpadů od občanů a podnikatelů, jejichž místo bydliště je ve městě nebo obci kde společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., zajišťuje svoz nakládání s odpady.
Sběrný dvůr je dále určen k odběru odpadů, které nelze odložit do popelových nádob. Jsou to hlavně bioodpady, nebezpečné odpady a objemné odpady, které vznikají nejčastěji při stěhování nebo když se vyklízí zařízení bytu po zemřelých občanech.

Občané mohou také odevzdat na sběrném dvoře jiné než komunální (stavební, izolační) odpady vznikající např. při stavebních úpravách v jejich bytech či domech (výměna oken, adaptace koupelen apod.). Tyto odpady však podléhají úplatnému odběru dle platného ceníku, který je k dispozici u správce sběrného dvora.

Seznam druhů odpadů odebíraných na sběrném dvoře je uveden ZDE

Způsob nakládání s odpadem včetně odděleně sbíraných (využitelných) složek těchto odpadů