Veřejné osvětlení

Stručná charakteristika střediska

Středisko provádí:

  • realizaci nových větví veřejného osvětlení
  • odstraňování poruch na veřejném osvětlení
  • vedení pasportizace veřejného osvětlení
  • správa a údržba světelné signalizace (semafory) na území města Třince
  • vánoční světelnou výzdobu
  • poskytování služeb vysokozdvižných plošin dalším zájemcům
  • správa a údržba veřejného osvětlení v okolních obcích
  • realizace osvětlení sportovišť
  • provádění údržby veřejného osvětlení a světelného signalizačního zařízení v Českém Těšíně

Další poskytované služby

Vzhledem k vlastnictví vysokozdvižných plošin poskytuje provozovna služby těmito stroji. Potřebujete-li umístit reklamu, vyčistit či opravit okapy nebo osekat led, můžete se obrátit na mobil vedoucího nebo volat 558 334 457.

Údržba a správa veřejného osvětlení

Služba zahrnuje komplexní údržbu, obnovu a správu veřejného osvětlení v Třinci, Hrádku nad Olší a Chotěbuzi a světelného signalizačního zařízení v Třinci.

Údržba a správa veřejného osvětlení se stará v Třinci celkem o 273 km elektrického vedení a celkem 4.010 světelných bodů.

Celkově středisko udržuje (včetně Českého Těšína a okolních obcí)  6 853 světelných bodů a 478 km elektrického vedení.