Česky EnglishDeutch

Struktura firmy

    pevná linka mobil e-mail
vedení firmy        
jednatel Ing.  Trojka Michael  558 330 972   michael. trojka@nehlsen.cz
jednatel Dr.-Ing. Chladek Stanislav 558 330 972   stanislav.chladek@nehlsen.cz
asistentka PhDr. Lipovčanová Irena 558 329 677   irena.lipovcanova@nehlsen.cz
recepce Pohlodková Martina 558 334 772   martina.pohlodkova@nehlsen.cz
finanční ředitel Ing. Janhuba Jindřich 558 329 675   jindrich.janhuba@nehlsen.cz
controlling Ing. Tomáš Byrtus 558 324 772   tomas.byrtus@nehlsen,cz
obchodní ředitel Bc. Macek Ivan 558 320 178   ivan.macek@nehlsen.cz
asistentka Hladoníková Iveta  558 320 178    iveta.hladonikova@nehlsen.cz
         
finanční účetnictví
vedoucí oddělení Sobotíková Monika 558 329 674   monika.sobotikova@nehlsen.cz
účetní Rakowská Erika 558 329 674   erika.rakowska@nehlsen.cz
referent dopravy Pohlodková Martina 558 334 773
 
martina.pohlodkova@nehlsen.cz
fakturace Vymazalová Jana 558 334 773   jana.vymazalova@nehlsen.cz
fakturace Krzywoňová Jana 558 331 266   jana.krzywonova@nehlsen.cz
         
mzdové učetnictví, personalistika
vedoucí oddělení Žuchová Zdeňka 558 329 676   zdenka.zuchova@nehlsen.cz
pokladna Jośková Ivona 558 329 676   ivona.joskova@nehlsen.cz
         
provozovna komunálních odpadů
vedoucí střediska Ing. Rucki David 558 325 904 602 572 678 david.rucki@nehlsen.cz
dispečink odpadů Potůček Lukáš 558 334 761 602 506 102 lukas.potucek@nehlsen.cz
dispečink odpadů Ondraszek Tomáš 558 334 761 724 253 732 tomas.ondraszek@nehlsen.cz
referent Ing. Škuta Leopold 558 325 904   leopold.skuta@nehlsen.cz
evidence odpadů Wolná Lucie 558 331 266   lucie.wolna@nehlsen.cz
         
provozovna místních komunikací
zástupce ved. střediska Sodzawiczny Marek 558 320 179 606 781 949 marek.sodzawiczny@nehlsen.cz
čištění komunikací Cymorek Petr, DiS. 558 330 971 724 257 764 petr.cymorek@nehlsen.cz
stavební činnost Sodzawiczny Marek 558 330 971 606 781 949 marek.sodzawiczny@nehlsen.cz
čištění kanalizací Cymorek Petr, DiS. 558 330 971 724 257 764 petr.cymorek@nehlsen.cz
dopravní značení Cymorek Petr, DiS. 558 330 971 724 257 764 petr.cymorek@nehlsen.cz
         
provozovna veřejného osvětlení
vedoucí střediska Ščasný Zdeněk 558 334 457 602 523 908 zdenek.scasny@nehlsen.cz
veřejné osvětlení Ing. Biernacki Jerzy 558 334 457 602 525 558 jerzy.biernacki@nehlsen.cz
pohotovost veřejného osvětlení     602 632 918  
         
obchodní úsek        
obchodní zástupce Ing. Kardošová Markéta   731 462 310 marketa.kardosova@nehlsen.cz
centrální nákup  Foltýnová Šárka   778 476 568 nakup@nehlsen.cz
         
provozovna průmyslových přeprav
vedoucí střediska Ing. Kuchtíčková Zuzana 558 320 177 724 203 026 zuzana.kuchtickova@nehlsen.cz
administrativa Bc. Pawerová Dagmar 558 320 179 724 114 848 dagmar.pawerova@nehlsen.cz
dispečer Miroslav Gajda   602 307 218 miroslav.gajda@nehlsen.cz
mistr - technik Dalibor Pežga 558 320 179 602 789 019 dalibor.pezga@nehlsen.cz
administrativa Ing. Veselá Hana 558 320 177 730 514 971 hana.vesela@nehlsen.cz
vedoucí externích středisek Koritár Jiří   724 049 200 jiri.koritar@nehlsen.cz
         
hřbitovy        
vedoucí střediska Wicherková Renáta 558 333 480 724 962 129 renata.wicherkova@nehlsen.cz
hřbitovy Ruszová Danuše 558 333 480 602 525 559 danuse.ruszova@nehlsen.cz
administrativa Molinová Petra 558 333 480   petra.molinova@nehlsen.cz
         
dotřiďovací linka        
vedoucí střediska Pezda Lukáš 558 341 050 602 760 722 lukas.pezda@nehlsen.cz
dotříďovací linka Ing. Králová Radka 558 341 050 724 115 656 radka.kralova@nehlsen.cz
         
areál Tyrská         
 vedoucí střediska Mgr. Petr Klus 558 339 478 736 206 240 petr.klus@nehlsen.cz
areál Tyrská - vrátnice Kajfoszová Anna 558 329 360 602 553 774 anna.kajfoszova@nehlsen.cz
areál Tyrská - vrátnice Raszka Kamil 558 329 360 602 626 609 kamil.raszka@nehlsen.cz
areál Tyrská - referent Ing. Krausová Agáta   724 298 822 agata.krausova@nehlsen.cz
         
areál Jablunkov        
vedoucí střediska Pezda Lukáš   602 760 722 lukas.pezda@nehlsen.cz
areál Jablunkov Jakubek Roman, DiS.   725 530 227 roman.jakubek@nehlsen.cz
areál Jablunkov Ing. Karel Sabela   724 779 708 karel.sabela@nehlsen.cz
         
dílna        
vedoucí střediska Cymorek Petr 558 329 678 602 593 547 petrd.cymorek@nehlsen.cz
sklad Zachurczoková Zdeňka 558 335 681 724 062 752 zdenka.zachurczokova@nehlsen.cz
frame-scrollup