Česky EnglishDeutch

Aktuálně

19.10.2017 Vyjádření k situaci se semafory na ulici Frýdecká
Vzhledem k řadě nepodložených informací, které se v souvislosti se semafory na Frýdecké začaly objev ... ...
27.06.2017 Semafory u Zobawy
Ve dnech 19. - 20. 6. 2017 proběhla velmi náročná oprava řadiče světelného signalizačního zařízení ...
28.03.2017 Harmonogramy odvozů odpadů 2017
Aktuální harmonogramy svozů odpadů (komunální, separované, bio, objemné a nebezpečné) ...

Objednání kontejneru

snadno a jednoduše

Nelsen Třinec s.r.o.

O firmě

Obchodní společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě dne 10. 9. 1996.

Mateřská firma - www.nehlsen.com

V současné době činí základní jmění společnosti 31 400 000,- Kč, na kterém se podílí 100% Nehlsen GmbH&Co.KG. (31.400.000,- Kč). Nehlsen Třinec, s.r.o., navazuje na činnosti, které v minulosti prováděly Technické služby města Třinec a provádí i nově služby, které rozšiřují komplexní služby při nakládání s komunálními odpady - sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů. 

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se může opřít o know-how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), který zaměstnává v oblasti nakládání s odpady, úklidu a údržby měst cca 1 500 zaměstnanců a vlastní asi 300 svozových automobilů. Samozřejmostí je využití organizační a poradenské podpory a 90 leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu. 

Vývojovým trendem v nejbližších 10 letech bude kvantitativní a kvalitativní rozšiřování služeb, které bude zřejmé z obdobné činnosti v zemích EU. Toto s sebou přináší nejen růst obratu společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., ale i nutnost prosté a rozšířené reprodukce hmotného a nehmotného majetku, profesní růst pracovníků firmy a nutnost zvyšování provozního kapitálu firmy.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se neustále snaží o maximální zkvalitňování svých služeb poskytovaných  zákazníkům nebo partnerům. Jedním z kroků směřujícím k zajištění kvalitních služeb je i zavedený systém řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a systém enviromentalního managementu podle ČSN EN ISO 14001:2005.

Od 15.2.2017 je Nehlsen Třinec, s.r.o., členem Česko-německé obchodní a hospodářské komory - odkaz zde.  

Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009

Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005

Příloha Certifikátu ČSN EN ISO 14001:2005

                       Česko-německá obchodní a průmyslová komora

frame-scrollup