O firmě

Obchodní společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Ostravě dne 10. 9. 1996.

Mateřská firma – www.nehlsen.com

V současné době činí základní jmění společnosti 31 400 000,- Kč, na kterém se podílí 100% Nehlsen GmbH&Co.KG. (31.400.000,- Kč). Nehlsen Třinec, s.r.o., navazuje na činnosti, které v minulosti prováděly Technické služby města Třinec a provádí i nově služby, které rozšiřují komplexní služby při nakládání s komunálními odpady – sběr, svoz a třídění využitelných složek komunálního odpadu, sběr nebezpečných složek komunálního odpadu a kompostování bioodpadů.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se může opřít o know-how mateřského holdingu NEHLSEN (SRN), který zaměstnává v oblasti nakládání s odpady, úklidu a údržby měst cca 1 500 zaměstnanců a vlastní asi 300 svozových automobilů. Samozřejmostí je využití organizační a poradenské podpory a 90 leté zkušenosti z provozu firmy Nehlsen v Německu.

Vývojovým trendem v nejbližších 10 letech bude kvantitativní a kvalitativní rozšiřování služeb, které bude zřejmé z obdobné činnosti v zemích EU. Toto s sebou přináší nejen růst obratu společnosti Nehlsen Třinec, s.r.o., ale i nutnost prosté a rozšířené reprodukce hmotného a nehmotného majetku, profesní růst pracovníků firmy a nutnost zvyšování provozního kapitálu firmy.

Společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., se neustále snaží o maximální zkvalitňování svých služeb poskytovaných  zákazníkům nebo partnerům. Jedním z kroků směřujícím k zajištění kvalitních služeb je i zavedený systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2015, systém enviromentalního managementu podle ISO 14001:2015, systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle ISO 45001:2018.

 

Od 15.2.2017 je Nehlsen Třinec, s.r.o., členem Česko-německé obchodní a hospodářské komory – odkaz zde.

Česko-německá obchodní a průmyslová komora
Česko-německá obchodní a průmyslová komora